Zgodovina društva

Dr. Henrik Haas se je ob koncu 19. stoletja kot pravnik iz Gradca preselil v Maribor in sem zanesel seme esperantskega gibanja, katerega dediči smo danes mi. Leta 1910 je ustanovil Esperansko društvo Maribor.

Preberite več ...

O esperantu

Je jezik, ki omogoča sporazumevanje med ljudmi iz različnih delov sveta. Esperanto, v rabi že več kot 125 let, se je izkazal kot jezik, s katerim je mogoče izraziti vsako človeško misel.

Preberite več ...

Kontakt

Včlanite se v naše društvo in skupaj bomo širilil mednarodni jezik esperanto!

Preberite več ...

Esperantsko društvo Maribor | Esperanto-societo Maribor

Društvo združuje esperantiste iz regije, skrbi za širitev esperanta s poučevanjem, z organiziranjem raznih lokalnih in mednarodnih dogodkov, družabnih ter strokovnih srečanj.