Poljski vlak Esperanto

Zmagalo je ime Esperanto!

Poljske državne železnice so objavile razpis za imena desetih hitrih vlakov. | Pola Ŝtata Fervojo anoncis alvokon por la nomoj de dek eksprestrajnoj .

Poljski razpis za Inter City

Med drugim je glasovanje potekalo tudi za naziv Esperanto (vlak Warszawa – Białystok), ki je dobil največ glasov (3940, ime Narew 2509 in ime Bojary 200 glasov).

Medkrajevni hitri vlak InterCity Esperanto obratuje že od meseca decembra lani. Po novem bo na Poljskih železniških postajah slišati njegovo ime Esperanto.

Vir: http://esperantorondo.blogspot.si/2015/10/esperanto-nomo-la-nova-pola-trajno.html

Radio prvi na Dan esperanta

Prvi program Radia Slovenija ob dnevu esperanta

Vsi, ki niste imeli prilike v nedeljo 26. 7. ob Dnevu esperanta poslušati radijsko oddajo o esperantu na Prvem programu Radia Slovenija (oddajo je vodila je novinarka Andreja Čokl, gosta sta bila Janez Jug, predsednik Zveze za esperanto Slovenije in Vanda Klopčič, nekdanja učenka poskusnega pouka esperanta), lahko to storite s pomočjo priloženih povezav.

V oddaji je bilo nazizanih veliko zanimivosti vezanih za mednarodni jezik, med drugim so tudi poslušalci povedali svoje misli.

Povezave so tri, ker so bili na sporedu trije bloki skupaj s telefonskimi klici poslušalcev.
Kliknite na sličico in na znak Igraj – Play: Play

Prvi blok (v bistvu je dovolj, če začnete s prvim blokom – slišali boste vse):

Klik 1

Drugi blok:

Klik 2

Tretji blok:

Klik 3

SB-FAO

Ciklus vode za otroke

Ciklus voda za otroke | La ciklo de akvo por Infanoj

Geološka služba ZDA (angleško: US Geological Survey, USGS) in Organizacija za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (angleško: Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) sta ustvarila shemo Cilus vode za otroke in osnovne šole tudi v esperantu.

La Usona Geologia Servo (angle U.S. Geological Survey, USGS) kaj la Organizaĵo pri Nutrado kaj Agrikulturo de la Unuiĝintaj Nacioj (angle Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) kreis skemon de La akvociklo por infanoj kaj bazlernejoj ankaŭ en Esperanto.

watercycle-kids-esperanto-screen

teachaids unesco

60 let resolucije UNESCO o esperantu

Izjava generalne konference UNESCO, Montevideo, 10. 12. 1954

Generalna skupščina, ki je razpravljala o poročilu Generalnega direktorja o mednarodni peticiji v prid esperantu,

  • je seznanjena z rezultati doseženimi s pomočjo esperanta na področju mednarodnih intelektualnih odnosov in zbliževanju ljudstev sveta;
  • priznava, da so ti rezultati v skladu s cilji in ideali organizacije UNESCO;
  • ugotavlja, da je več držav članic izrazilo svojo pripravljenost uvesti ali razširiti poučevanje esperanta v svojih šolah ali visokošolskih izobraževalnih institucijah in prosi te države članice, da obveščajo generalnega direktorja o rezultatih, doseženih na tem področju;
  • pooblašča Generalnega direktorja, da zasleduje nadaljnji razvoj uporabe esperanta v znanosti, izobraževanju in kulturi, in da v tem smislu sodeluje s svetovnim esperantskim združenjem v zadevah, ki zadevajo obe organizaciji.
Ivo Lapenna - foto Torben Kehlet

Prof. dr. Ivo Lapenna – foto Torben Kehlet

Vsi pomembni dosežki esperantskega gibanja, ki so sledili Montevideu, so posledica tega mejnika. Esperantsko gibanje se lahko zahvali za svoj uspeh izjemni osebnosti z večstranskim talentom, Hrvatu rojenemu v Splitu, Ivu Lapenni (5 november 1909, Split – 15 December 1987, Copenhagen). Bil je svetovno znani znanstvenik, profesor mednarodnega prava na Univerzi v Zagrebu. Strokovnjak na Mirovni konferenci v Parizu, 1946. Bil je član več pomembnih odvetniških inštitutov na svetu. Profesor primerjalnega sovjetskega in vzhodno-evropskega prava na svetovno znani in prestižni The London School of Economics and Political Science, University of London. Vabljen je bil kot gostujoči profesor na številnih univerzah in pravno-znanstvenih institucijah v vseh delih sveta, vključno s Harvardom in Yale-om. Ugledni violončelist. Eden izmed največjih humanistov sveta. Od 1952 do 1975 je bil pobudnik in soustanovitelj Centra za raziskave in dokumentacijo (CED), s častnim mandatom direktorja. Od 1952 do 1954 je vodil kampanjo v zvezi s peticijo UN/UNESCO, ki je bila okronana s sodelovanjem med UEA in UNESCO ter z znamenito Resolucijo Unesca 10. decembra 1954 v Montevideu. Posledica tega dogodka je na tisoče člankov objavljenih v svetovnem tisku. Od 1955 do 1974 je bil generalni sekretar UEA in 10 let njegov predsednik. Do zadnjega diha je Ivo Lapenna svoje delo posvetil mednarodnemu jeziku esperantu, enako dinamično in zavzeto in vedno v duhu dr. L. L. Zamenhofa.

Resolucio de la 4-a Ĝenerala Konferenco en Montevideo 1954

La Ĝenerala Konferenco, diskutinte la Raporton de la Ĝenerala Direktoro pri la Internacia Peticio favore al Esperanto:

  • notas la rezultojn atingitajn per Esperanto sur la kampo de la internaciaj intelektaj interŝanĝoj kaj por la proksimigo de la popoloj de la mondo;
  • rekonas, ke tiuj rezultoj respondas al la celoj kaj idealoj de Unesko;
  • notas, ke pluraj Ŝtatoj-Membroj informis pri sia preteco enkonduki aŭ ampleksigi la instruadon de Esperanto en siaj lernejoj aŭ superaj edukaj institucioj, kaj petas tiujn Ŝtatojn-Membrojn informadi la Ĝ eneralan Direktoron pri la rezultoj atingitaj sur tiu kampo;
  • komisias la Ĝeneralan Direktoron sekvi la kurantan evoluon en la uzado de Esperanto en scienco, edukado kaj kulturo, kaj tiucele kunlabori kun Universala Esperanto-Asocio en aferoj koncernantaj ambaŭ organizajojn.

Prof. D-ro Ivo Lapenna (1909-1987)

Mondfama sciencisto. Profesoro de Internacia Juro ĉe la Universitato de Zagreb, Jugoslavio. Eksperto ĉe la Packonferenco en Parizo, 1946. En 1947/48 advokato-konsilisto, Albanio kontraŭ Britio, antaŭ la Internacia Kortumo en Hago. Membro de pluraj gravaj jursciencaj institutoj de la mondo. “Profesoro de Kompara Sovetia kaj Orienteŭropa Juro” ĉe la mondfama kaj prestiĝa The London School of Economics and Political Science, Universitato de Londono. Invitita kiel gastprofesoro en multnombraj universitatoj kaj jursciencaj institutoj en ĉiuj mondopartoj, i.a. Harvard kaj Yale. Granda verkisto en pluraj lingvoj. Eminenta violonĉelisto. Unu el la plej grandaj humanistoj de la mondo. Konata kiel “la arkitekto kaj la konstruinto de la moderna Esperanto-Movado”. ”Dum preskaŭ 60 jaroj la plej grava kaj meritplena akcelanto de la Internacia Lingvo kaj ties kulturo depost D-ro L. L. Zamenhof”. 1952-1975: La iniciatinto kaj kunfondinto de “Centro de Esploro kaj Dokumentado” (CED), ĝia Honorofica Direktoro. 1952-1954: Grandaj kampanjoj lige kun la Peticio al UN/Unesko, kronitaj per la gravaj konsultaj rilatoj inter UEA kaj Unesko kaj per la fama Rezolucio de Unesko de la 10-a de decembro 1954 en Montevideo. Lige al tiu unika sensacio ĉe Unesko – la plej granda mejloŝtono de la Esperanto-Movado – miloj da artikoloj estis publikigitaj en la monda gazetaro. Post Montevideo ĉiuj gravaj atingoj de la Esperanto-Movado estas sekvo de tiu mejloŝtono. La Esperanto-Movado povas danki al la elstara personeco kaj la multflankaj talentoj de Ivo Lapenna, ke ĝi tiel mirinde sukcesis. I.a. li estis – kaj daŭre estas – la plej elokventa kaj karisma oratoro de la Esperanto-Movado. Ankaŭ en pluraj aliaj lingvoj li estis unu el la plej grandaj oratoroj. 1955-1974: Dum 9 jaroj Ivo Lapenna estis ĝenerala sekretario de UEA kaj dum 10 jaroj ĝia prezidanto. Ĝis sia lasta spiro Ivo Lapenna daŭrigis sian laboron por la Internacia Lingvo, Esperanto, same dinamisme kaj same energie kiel ĉiam en la spirito de D-ro L.L. Zamenhof.

shangho-0

Glasbena skupina ŜANĜO

Pola esperanta muzikgrupo eldonas unuan KD-n!

Jam la 6-an de junio aperos longe atendata debuta disko de la muzikgrupo ŜANĜO eldonita de Iberia Records. Ĝia titolo estas Ŝanĝo de la vibrado de la terglobo kaj ĝi prezentos rezulton de dujara laboro la unuan fojon al vasta publiko.

Kamil Rogiński, la fondinto de Ŝanĝo estas konata ankaŭ de liaj antaŭaj muzikaj projektoj, li muzikumis interalie en Orkiestra RIVENDELL, R.U.T.A, Klinika Lalek kaj OCELOT. Tamen ĉi foje li prezentiĝos de alia flanko: kiel komponisto, desegnisto kaj verkisto de esperantajn tekstojn por kantoj. Dum registrado de la KD esperante kantis interalie: Maciej Balcar (el tre konata pola blusroka grupo DŻEM), poltugala fado-kantisto – João de Sousa, aktorino – Natasza Sołtanowicz, ŝamanino el Hungario – Halina Bergerné Wilk. Ŝanĝon subtenas ankaŭ grupo Foliba kies specjalaĵo estas tradiciaj ritmoj el okcidenta Afriko.

Ŝatantoj povas antaŭmendi la KD ĉe la paĝo de eldonejo. KDj estos ankaŭ aĉeteblaj dum someraj esperantaj renkontiĝoj: Roskilde, SES en Nitra, IJK, IJS kaj FESTO!
Ŝanĝo invitas al juniaj koncertoj: 07.06 – Kautzen, Aŭstrio (Tree Of Life ART&MUSIC Festival); 20.06 – Krotoszyn, Pollando; 21.06 – Wrocław, Pollando. Pliaj informoj pri la muzikgrupo troveblas ĉe Foliba Management.

shangho-1
shangho-2

Poljska glasbena skupina je izdala prvo zgoščenko!

6. junija je pri Iberia Records bila izdana dolgo pričakovana prva zgoščenka glasbene skupine ŜANĜO. Njen naslov je Sprememba vibracij planeta in predstavili so jo prvič pred širokim občinstvom kot rezultat dvoletnega dela.

Kamil Rogiński, ustanovitelj skupine znan tudi po njegovih prejšnjih glasbenih projektih, muziciral je med drugim v Orkiestru RIVENDELL, R.U.T.A, Klinika Lalek in OCELOT. Vendar se tokrat predstavlja še z druge strani – kot skladatelj, oblikovalec in pisec besedil za pesmi v esperantu. Med snemanjem CD-ja v esperantu pojejo med drugim: Maciej Balcar (iz znane poljske blues rokovske skupine DŻEM), poltugalska fado pevka – João de Sousa, igralka – Natasza Sołtanowicz, šamanka iz Madžarske – Halina Bergerné Wilk. Sprememba ohranja tudi skupina Foliba katere posebnosti so tradicionalni ritmi iz Zahodne Afrike.

Ljubitelji lahko rezervirate CD na spletni strani založnika. CD je tudi naprodaj med esperantskimi poletnimi srečanji: Roskilde, SES v Nitri, IJK, IJS in FESTO! ŜANĜO je imel koncerte: 07.06 – Kautzen, Avstrija (Tree Of Life ART&MUSIC Festival); 20.06 – Krotoszyn, Poljska; 21.06 – Wrocław, Poljska. Več informacij o glasbeni skupini, je mogoče najti na Foliba Management.

Za video klikni na spodnjo fotko!

shangho-de-la-vibrado-de-la-terglobo

UL 1sek

Dokumentarec Sama Greena o esperantu

La Universala Lingvo je nov dokumentarec Oskarjevega nominiranca Sama Greena. Tridesetminutni film tako zasleduje zgodovino esperanta, kakor je tudi portret današnjega esperantskega gibanja. V tem pionirskem dokumentarnem filmu o jeziku Green prepleta intervjuje in portrete, ki jih je posnel ob zadnjih svetovnih kongresih z zakladom nikoli videnih arhivskih posnetkov o Zamenhofu in o zgodnjem esperantskem gibanju. Film vključuje tudi intervjuje s Humphreyem Tonkinom, Ariko Okrentom in številnimi drugimi. „Film La Universala Lingvo sem si ogledal z velikim veseljem in upam, da bo doživel uspeh, kakršnega si zasluži,“ je rekel Renato Corsetti. „Nekateri v Kopenhagu so izrazili mnenje, da bi bilo treba narediti bolj propaganden film. Ne razumejo, da je objektivno posnet film močnejši.“

Za filmček (predogled) klikni na fotko (čas trajanja 5:17 minut)!

Naslovnica

Več o filmu:
http://esperantodocumentary.com/eo/about-the-film.

Društvo je kupilo 5 DVD-jev, ki si jih zaiteresirani lahko sposodijo.

ESPERO?

Animiran film “ESPERO?”

Espero? (HOPE?) je večkrat nagrajen film, ki so ga ustvarili v Nacionalnem centru za računalniške animacije v Bournemouthu (UK) Simone Giampaolo, Yifan Hu in Henrik Linnes.

Espero? (HOPE?) je polna humorja, zabavna in tudi izobraževalna animirana komedija, ki sarkastično prikazuje, kako je v davnini Gaia, naš planet Zemlja, srečala človeka in vse težave, ki so sledile. Je kritika naše sodobne družbe. Prikazuje pot kako smo se »razvijali« skozi stoletja. Ob izvirnem vizualnem stilu je »Espero?« tudi prvi 3D animirani film v celoti sinhroniziran v esperantu, univerzalnem jeziku, ki je nastal pred več kot sto leti z namenom spodbujanja miru in mednarodnega razumevanja med ljudmi.

Povezava: http://vimeo.com/71742636