Društvo danes

Društvo je na svoji redni letni skupščini 15. februarja 2017 sprejelo novo predsedstvo in sicer:

predsednik: Mario Vetrih

2012-09-08 Mario za web

podpredsednica: Melita Cimerman

Melita Cimerman 2

ostali člani predsedstva: Maja Kovačič, Davorin Jurač, Aleksander Pistor in Janko Štruc.

Sekretarka društva: Vita Sklepič

vita-sklepic-208x277