Esperanto na Tržnici jezikov

Organizator Tržnice jezikov je bilo Kulturno izobraževalno društvo Pina iz Kopra. KUD Pina je povabilo Tržaško esperantsko društvo (TEA), da predstavi esperanto s stojnico na tej tržnici. Tržnico je tvorilo okoli 15 stojnic pod kamnitim šotorom Taverne in je trajala dne 26. septembra od 10. do 14. ure. Taverna je prelepa arkadna stavba v centru starega pristanišča (mandrača) v Kopru, nekdanje skladišče soli. Na stojnicah so bili poleg esperanta predstavljeni grški, madžarski, francoski, srbski, finski, estonski, litvanski, makedonski, bosanski, furlanski in še drugi jeziki ter pisava brajlica. Obiskovalci tržnice so prihajali pretežno iz Kopra in Trsta; govorili so slovensko ali italijansko, mnogi tudi oba jezika. Nekaj obiskovalcev naše stojnice je bilo esperantistov ali oseb, ki so se učile esperanta pred mnogimi leti.

Esperantsko stojnico so uredili Elda Doerfler, Elena Zerpini in Elio Nocent iz TEA ter Metka Duhovnik in Ostoj Kristan iz ED Ljubljana.

Elda Doerfler, Elio Nocent iz TEA ter Metka Duhovnik.

Elda Doerfler, Elio Nocent (TEA) ter Metka Duhovnik (ED Ljubljana).

Mira Lipičar in Ostoj Kristan (ED Ljubljana)

Mira Lipičar in Ostoj Kristan (ED Ljubljana)