Kaj je to esperanto?

Esperanto je jezik, ki ni last kakšne države ali etnične skupine, ampak je nevtralen, mednarodni jezik. Ocene o številu ljudi, ki danes govorijo esperanto, so približno dva milijona. Sestavil ga je dr. Ludwig Zamenhof, prvi učbenik je v petih jezikih izdal leta 1887 v Varšavi. Esperanto ima zelo logično in preprosto zgradbo, kar pomeni, da je enostaven za učenje. Sporazumevanje s pomočjo esperanta ne daje prednosti nobeni skupini ljudi, nobeni kulturi, temveč zagotavlja jezikovno enakost vseh, ki ga uporabljajo in omogoča dejanski internacionalizem.

Esperanto je jezik, načrtno zasnovan tako, da se ga da zlahka naučiti!

Esperanto, napačno imenovan “umeten” jezik (pravilneje bi bilo “planski” jezik), je razvit z namenom, da bi ljudje iz različnih kultur lažje komunicirali med seboj. Besednjak je vzet iz besed, ki si jih najpogosteje najdemo v kulturno najpomembnejših evropskih jezikih. Slovnica je zelo preprosta, kljub temu je esperanto dinamičen, izrazno bogat, prav kakor kateri koli drug jezik. Njegov namen je jezikovna pravičnost med vsemi pogovornimi udeleženci in odprava jezikovnih barier med narodi. Učenci po navadi ugotovijo, da se lahko tekoče pogovarjajo že v nekaj mesecih učenja!

Govorijo ga po vsem svetu.

Predvidevajo, da v svetu obstaja vsaj milijon esperantistov iz več kot 100 držav. Esperantisti prihajajo iz vseh družbenih slojev. Ko v mednarodnem jeziku srečate koga z druge strani planeta, šele ugotovite, koliko skupnega imate z njim.

Več tukaj: http://sl.wikipedia.org/wiki/Esperanto.