Letna skupščina 2015

V četrtek 22. januarja 2015 je v prostorih MČ Center, Kacova 1 v Mariboru potekala redna letna skupščina društva, katere se je udeležilo 18 članov.

Skupščino je vodila ga. Melita Cimerman. O delu je, zaradi upravičene odsotnosti sekretarke, poročal predsednik Mario Vetrih.

Dogodke, ki se jih udeležujejo člani društva ali jih organizirajo, sproti objavljamo na spletnih straneh (podrobnosti se nahajajo na priloženih povezavah). Sledijo zbrani dogodki.

 • Osrednji dogodek je bila proslava ob Zamenhofovem rojstnem dnevu (povezava), ki je bila 13. decembra 2014 v Prostorih MČ Center, Meljska cesta 37, katere se je udeležilo 27 članov in simpatizerjev EDM. Ob tej priliki smo se spomnili nedavno preminulega člana društva Rudija Dietnerja. Karmen Lešnik je orisala življenje in delo dr. L. L. Zamenhofa. Spomnili smo se 40. obletnice resolucije UNESCO o esperantu, ki je bila 10. decembra (povezava). M. Vetrih je orisal dogajanje okoli sprejetja resolucije, Z. Tišljar je spregovoril o Ivu Lappeni, ki je bil zaslužen za sprejetje resolucije. V osrednji točki je M. Vetrih opisal življenje in delo Ivana Bratoša. Njegovi sodobniki (Franjo Vetrih, Jovan Mirković, Karel Kovač) so nanizali nekaj spominov nanj. Prisotne je v imenu svojcev pozdravil tudi vnuk Ivana Bratoša Darijo Bratoš. Službeni del srečanja smo zaključili s projekcijo angleškega dokumentarnega filma Sama Greena o esperantu Univerzalni jezik – Universala lingvo (povezava).
 • Organizacija redne letne skupščine društva 18. februarja 2014.
 • V Nevladni (priloga Večera), številka 13, februar 2014, stran 5 smo imeli objavljen prispevek o esperantu (povezava).
 • 14. maja smo s stojnico sodelovali na Paradi učenja – dnevi učečih se skupnosti’ na Grajskem trgu v Mariboru (povezava).
 • Ob Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) smo 21. maja imeli predavanje Z. Tišljarja »Ali smo jezikovno enakopravni v EU (povezava).
 • V Kidričevem smo gostovali 31. maja, kjer se je v Parku mladosti odvijala prireditev nevladnih organizacij »V objemu skupnosti« (povezava).
 • Junija smo izdali glasilo društva Espero – junij (povezava).
 • Štiričlanska delegacija se je od 6.7. do 8.7. udeležila Evropskega esperantskega kongresa na Reki.
 • Vesna Obradović in Vladimir Larichev sta se udeležila SAT kongresa v Dinanu, Fancija, ki se je odvijal od 9.-16.8. (povezava).
 • Med 16. in 23. avgustom je na srečanju esperantistov v Plouesec-u, Francija, Vesna Obradović vodila konverzacijski tečaj esperanta za 12 udeležencev (povezava). Vsi udeleženci tečaja so bili odrasli iz Francije. Na srečanju je bilo skupaj 80 udeležencev iz več evropskih držav.
 • Sodelovanje enega člana društva na mednarodnem srečanju esperantskih pisateljev in prevajalcev v Hraščini na Hrvaškem 13. septembra 2014.
 • 15. septembra smo gostili španskega pisatelja Miguela GUTIÉRREZ-a ADÚRIZ-a (povezava).
 • 30. septembra je ob Evropskem dnevu jezikov Z. Tišljar v imenu Društva za evropsko zavest predstavil portal lingvo.info (povezava).
 • Novembra je izšla druga letošnja številka glasila Espero – november (povezava).

Društvo je v začetku leta 2014 začelo z začetnim tečajem esperanta za občane Maribora. Tečaja se je udeležilo dvanajst udeležencev, končali so ga štirje. Med letom so potekala Srečanja z literaturo katerih se je udeleževalo pet članov društva. V jeseni 2014 smo začeli z nadaljevalnim tečajem esperanta za udeležence pomladnega začetnega tečaja.

V imenu društva se je predsednik zahvalil predstavniku Mestne četrti Center za zelo dobro medsebojno sodelovanje.

Skupščina EDM Maribor 2015-01-22 03

Predstavitev dnevnega reda. (Foto: Zlatko Kokanović)

Skupščina EDM Maribor 2015-01-22 07

Gospa Melita Cimerman vodi skupščino. (Foto: Zlatko Kokanović)

Skupščina EDM Maribor 2015-01-22 05

Mario Vetrih podaja poročilo o delu v letu 2014. (Foto: Zlatko Kokanović)

Skupščina EDM Maribor 2015-01-22 25

Razprava po poročilih… (Foto: Zlatko Kokanović)

Skupščina EDM Maribor 2015-01-22 21

Glasila društva so pritegnila prisotne k ogledu. (Foto: Zlatko Kokanović)

Skupščina EDM Maribor 2015-01-22 04

Predstavitev plana dela in finančnega plana za tekoče leto. (Foto: Zlatko Kokanović)