Letna skupščina 2016

V četrtek 25. februarja 2016 je v prostorih MČ Center, Meljska 37 v Mariboru potekala redna letna skupščina društva, katere se je udeležilo 16 članov ter ena gostja.

Skupščino je vodila ga. Melita Cimerman. O delu je poročal predsednik Mario Vetrih.

Dogodke, ki se jih udeležujejo člani društva ali jih organizirajo, sproti objavljamo na spletnih straneh (podrobnosti se nahajajo na priloženih povezavah). Sledijo zbrani dogodki iz minulega leta.

Osrednji dogodek je bila proslava ob Zamenhofovem rojstnem dnevu (povezava), ki je bila 13. decembra 2015 v dvorani MČ Center, Meljska cesta 37, katere se je udeležilo 24 članov in simpatizerjev EDM. Na programu smo imeli:

 • Vinko Ošlak je predstavil prevod angleške knjige The Pilgrim’s Progress avtorja Johna Bunyana v esperanto in slovenščino.
 • Zlatko Tišlar je predstavil knjigo Nekutime pri multio napisano v esperantu.

Ostali dogodki v letu 2015:

 • Organizacija redne letne skupščine društva 21. januarja (povezava).
 • Ob mednarodnem dnevu maternih jezikov (21. februar) smo 26. februarja imeli predavanje o pomenu datuma 21.2. in o materinščini (povezava).
 • Ob Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) smo 19. maja  sodelovali na dogodku »Parada učenja – dnevi učečih se skupnosti« na Ptuju (povezava).
 • V sklopu Tedna ljubiteljeks kulture (TLK) smo 19. maja imeli predstavitev društva v MČ Center, Meljska 37.
 • Ob Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) smo 21. maja imeli predavanje M. Vetriha o propedevtiki v MČ Center, Kacova 1, Maribor.
 • Ob svoji 70 letnici nam je o svojem plodnem delu 4. junija spregovoril dolgotrajni član društva Zlatko Tišljar-Pajo (povezava).
 • Junija smo izdali glasilo društva Espero – junij (povezava – do vseh številk).
 • V počastitev Dneva esperanta je bilo v soboto 25. julija 2015 v Mestni hiši v Brežicah Mednarodno prijateljsko srečanje esperantistov, ki ga je organiziral neformalni Klub esperantistov Posavja s sodelovanjem Združenja za esperanto Slovenije (ZES). Udeležilo se ga je 55 esperantistov iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine (povezava).
 • Sodelovanje enega člana društva na mednarodnem srečanju esperantskih pisateljev in prevajalcev v Hraščini na Hrvaškem 12. septembra 2015.
 • Vsako drugo nedeljo v mesecu septembru poteka srečanje na tromeji nad Ratečami. Pohodniki iz Avstrije, Italije in Slovenije se že zjutraj, vsak s svoje strani, povzpnejo na 1509 m visoko Peč. Letos je srečanje potekalo v nedeljo 13. septembra. Srečanja se zadnjih nekaj let udeležujejo tudi slovenski esperantisti. Letos je bilo 14 udeležencev (povezava).
 • Društvo je 14. septembra praznovalo 105. obletnico. Na srečanju je predsednik društva iz bogate dejavnosti izluščil nekaj zanimivosti iz daljne in polpretekle zgodovine. Nekaj spominov iz novejše zgodovine so obudili nekateri, po stažu starejši člani, med njimi tudi nekoč najprej tajnica (1985-1987) in za tem nekaj časa predsednica društva (1987-1990) Maja Kovačič (povezava).
 • Društvo je letos drugič praznovalo Evropski dan jezikov, tokrat v ponedeljek 28. septembra na MČ Center, Meljska 37 v Mariboru. Povezali smo se z OŠ Ig s katere so nam poslali fotografije del, ki so jih narediti ob tem dnevu (povezava).
 • Od petka 9.10. do nedelje 11.10. se je odvijala v Opatiji 18. esperantska konferenca Alpe-Jadran. Udeleženci iz Hrvaške, Slovenije in italijanske dežele Furlanija-Julijska krajina so opravili običajna predavanja in formalno sejo delegacij. Delegacija iz Slovenije je bila številna (14 oseb) in aktivna (povezava).
 • Društvo je 14. oktobra gostilo Petra Baláža, Slovaškega esperantista, založnika in urednika. Predstavil nam je organizacijo, ki jo vodi – Edukado@Interreto (E@I) in na koncu nas je kot predsednik pripravljalnega odbora 101. Svetovnega kongresa esperantistov  (Universala kongreso 2016) povabil naslednje leto v Nitro, Slovaška (povezava).
 • V soboto 7. novembra je na Ravnah bila premiera igrano-dokumentarnega filma Doberdob – roman upornika o Lovru Kuharju – Prežihovem Vorancu. Udeležili so se je štirje člani društva. O predpremieri je svoje vtise zapisal Vinko Ošlak, ki je roman Doberdob prevedel v esperanto. Vtise o dogodku je zapisal Vinko Ošlak. Objavljeni so v drugi številki glasila (Espero – december).
 • V soboto  5. decembra so se trije člani udeležili proslave ob Zamenhofovem rojstnem denvu v Ljubljani, ki jo je organiziralo Esperantsko društvo Ljubljana.
 • V četrtek 10. decembra 2015 je bilo v Literarni hiši v Mariboru predavanje o prvem slovenskem esperantistu Egonu Moscheju, ki ga je pripravil Davorin Klobučar iz Osijeka. Udeležili so se ga trije člani EDM (povezava).
 • Decembra je izšla druga letošnja številka glasila Espero – december (povezava – do vseh številk).

Društvo je v začetku leta 2015 začelo z nadaljevalnim tečajem esperanta. Tečaja se udeležujejo štirje tečajniki.

Od meseca novembra 2015 v Dijaškem domu Maribor ob torkih poteka začetni tečaj esperanta.

Predstavitev dnevnega reda. (Foto: Zdravko Kokanović)

Ob predstavitvi dnevnega reda (foto: Zdravko Kokanović)

2015-02-25 skupščina EDM 04 050

Gospa Melita Cimerman vodi skupščino (foto: Zdravko Kokanović)

2015-02-25 skupščina EDM 05 050

Mario Vetrih poroča o delu društva v minulem letu (foto: Zdravko Kokanović)

2015-02-25 skupščina EDM 06 050

Večina dogodkov je objavljena na spletnih straneh društva (foto: Zdravko Kokanović)

2015-02-25 skupščina EDM 03 050

Med potekom skupščine (foto: Zdravko kokanović)

2015-02-25 skupščina EDM 07 050

Med potekom skupščine (foto: Zdravko kokanović)