Letna skupščina 2017

V sredo 15. februarja 2017 je v prostorih MČ Center, Meljska 37 v Mariboru potekala redna letna skupščina društva, tokrat volilna. Skupščine se je udeležilo 17 članov društva.

Skupščino je vodila ga. Melita Cimerman. O delu je poročal predsednik Mario Vetrih.

Na skupščini so za novo mandatno obdobje v organe društva bili izvoljeni naslednji člani:

 • predsednik: Mario Vetrih,
 • podpredsednica: Melita Cimerman,
 • sekretarka: Vita Sklepič,
 • člani predsedstva: Davorin Jurač, Maja Kovačič,  Aleksander Pistor in Janko Štruc.
 • Nadzorni odbor: Milan Jarnovič (predsednik), Karmen Lešnik (članica), Klaus Nekrep (član).

* * *

Dogodke, ki se jih udeležujejo člani društva ali jih organizirajo, sproti objavljamo na spletnih straneh (podrobnosti se nahajajo na priloženih povezavah).

Osrednji dogodek je bila proslava ob Zamenhofovem rojstnem dnevu (povezava), ki je bila 10. decembra 2016 v dvorani MČ Center, Meljska cesta 37, katere se je udeležilo 34 članov in simpatizerjev EDM. Na programu smo imeli:

 • Jerneja Jezernik je predstavila Almo Maximiliano Karlin in njeno povezavo z esperantom.
 • Vinko Ošlak je predstavil prevod vojnega romana Prežihovega Voranca v esperanto – Doberdob.

Ostali dogodki v letu 2016:

 • Organizacija tečajev esperanta pomlad 2016:
  • nadaljevalnega tečaja esperanta na MČ Center, Kacova ter
  • nadaljevalnega tečaja esperanta v dijaškem domu.
 • V okviru konverzacijskih srečanj smo 14. januarja gostili Vladimirja Laričeva iz Moskve.
 • Organizacija redne letne skupščine društva 25. februarja (povezava).
 • Vidni mariborski esperantist Izidor Golob, vrhunski poznavalec mnogih trajnic in uspešen ljubiteljski vrtnar, pisec mnogoterih strokovnih prispevkov s področja hortikulture doma in po svetu, je 14. aprila za člane društva pripravil predavanje (v esperantu) o maslenicah (irisih): (povezava).
 • Udeležba v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) – sodelovanje na Paradi učenja v Mariboru 18. maja: (povezava).
 • V sklopu Tedna ljubiteljeks kulture (TLK) smo 19. maja imeli predstavitev društva v MČ Center, Meljska 37.
 • Izdaja knjige – filozofskega eseja Vinka Ošlaka v esperantu There’s Probably no Atheist – Probable troviĝas neniu ateisto, ki je bila predstavljena na 101. esperantskem svetovnem kongresu v Nitri (Slovaška).
 • Udeležba na srečanju slovenskih esperantistov 7. maja 2016 na Lisci (povezava).
 • Udeležba člana (Zlatko Tišljar) na kongresu nemških esperantistov 13. – 16. maja v Münchenu.
 • Udeležba treh članov (Zlatko Tišljar, Zdenka Rojc, Davorin Jurač) na 101. Svetovnem esperantskem kongresu v Nitri (Slovaška) 23. – 30. julija.
 • Izdelava projektov in prošenj za financiranje društva za JSKD (julij 2016).
 • Ob Dnevu esperanta 26. julija smo imeli srečanje članov društva kjer nas je Izidor Golob seznanil z nekaterimi starimi esperantskimi knjigami, učbeniki iz njegove bogate zbirke ter si ogledali film o predstavitvi knjige Heidi švicarske avtorice Johane Spyri prevedene v esperanto.
 • V torek, 2. avgusta 2016 smo se mariborski esperantisti v Umetnostni galeriji Maribor udeležili predavanja Jerneje Jezernik, slavistke, germanistke, urednice, publicistke in prevajalke, ki je predavala o slovenski pisateljici Almi M. Karlin (1889-1950): (povezava). Alma M. Karlin je bila poliglotka, pisateljica, svetovna popotnica – kot prva ženska je sama prepotovala ves svet in svoje popotovanje opisala v svojih knjigah. Ukvarjala se je s poučevanjem jezikov, med drugim je poučevala tudi esperanto.
 • Gostovanje enega člana društva na mednarodnem srečanju esperantskih pisateljev in prevajalcev v Hraščini na Hrvaškem 13. septembra.
 • Vsako drugo nedeljo v mesecu septembru poteka srečanje na tromeji nad Ratečami. Pohodniki iz Avstrije, Italije in Slovenije se že zjutraj, vsak s svoje strani, povzpnejo na 1509 m visoko Peč. Letos je srečanje potekalo v nedeljo 13. septembra. Srečanja se zadnjih nekaj let udeležujejo tudi slovenski esperantisti.
 • Predstavitev esperanta ob Evropskem dnevu jezikov (EDJ) 27. septembra v Dijaškem domu Maribor.
 • Organizacija tečajev esperanta jesen 2016:
  • nadaljevalnega tečaja esperanta v MČ Center ter
  • nadaljevalnega tečaja esperanta v Dijaškem domu.
 • Dne 17. novembra smo se udeležili v Salonu uporabnih umetnosti predstavitve raziskovalne naloge dijakov Prve gimnazije v Mariboru pod mentorstvom profesorja zgodovine Borisa Hajdinjaka o dogajanju v Mariboru tik pred drugo svetovno vojno. Po predstavitvi sklopov naloge, med katerim se je en sklop nanašal na predstavitev Esperantskega društva v Mariboru, se je gospa Melita Forstnerič Hajnšek, novinarka Večera, pogovarjala s hčerama Herte Haas. Njun dedek (Henrik Haas) je bil ustanovitelj in prvi predsednik Esperantskega društva v Mariboru.
 • Srečanja “Esperantisti Bjelovara svojemu mestu” 22. in 23. oktobra sta se udeležila dva naša člana.
 • V mesecu oktobru (28.10.) smo se esperantisti srečali z angleškim esperantistom Malcolmom Jonesom, ki je obiskal Slovenijo v sklopu turneje angleškega zbora John Powell Singers po Sloveniji.
 • Dne 2. novembra nas je obiskal in imel predavanje o Irski in irskem jeziku predsednik Evropske esperantske zveze (EEU) ter irski diplomat Seán Ó Riain.
 • Dne 8. decembra smo se v Literarni hiši v Mariboru udeležili predstavitve knjige vidne hrvaške esperantistke Spomenke Štimec Dom v Srednji Evropi.
 • S Prežihovo ustanovo iz Raven na Koroškem smo izdali prevod romana Dobero Prežihovega Voranca v esperanto, katerega so predstavili v Mestnem muzeju na Ravnah na Koroškem 9. decembra.
 • Društvo dva krat letno izdaja svoje brezplačno glasilo v elektronski obliki, v bistvu dvojezično revijo z naslovom Espero. Objave v reviji se ne nanašajo zgolj na delo društva, pač pa objavljamo različne vsebine, ki so bolj ali manj povezane z esperantom. Med drugim se trudimo za vsako številko pridobiti tuje avtorje, da pišejo o svojem okolju. Posamezne številke so prosto dostopne na spletni strani (povezava). Glasilo posredujemo s pomočjo elektronske pošte na lepo število elektronskih naslovov kakor tudi preko socialnega omrežja (Facebook) od Kanade, Peruja, Japonske, J. Koreje, Avstralije, Indonezije, kakor tudi bližje – v Italijo ter nekaj bližnjih krajev: Graz, Trst…
 • Člani društva v okviru svojih konverzacijskih srečanj pripravljamo dvojezični turistični vodič po Mariboru. Vodič se nahaja na spletu – dosedanje opravljeno delo, približno polovica predvidenih tekstov (povezava). Po potrebi bo tudi natisnjen in posredovan Turističnemu društvu in ostalim interesentom..
2017-02-15-skupscina-edm-09

Skupščino je vodila gospa Melita Cimerman (Foto: Zdravko Kokanović)

Z minuto molka smo se spomnili nedavno preminulega člana Zlatka Maleka (Foto: Zdravko Kokanović)

Z minuto molka smo se spomnili nedavno preminulega člana Zlatka Maleka (Foto: Zdravko Kokanović)

2017-02-15-skupscina-edm-02

Predsednik poroča o minulem delu (Foto: Zdravko Kokanović)

Prisotne je pozdravil tudi predsednik Železničarskega esperantskega društva Karlo Kovač (Foto: Zdravko Kokanović)

Prisotne je pozdravil tudi predsednik Železničarskega esperantskega društva Karlo Kovač (Foto: Zdravko Kokanović)