Letna skupščina 2018

V sredo 21. februarja 2018 je v prostorih MČ Center, Kacova 1 v Mariboru potekala redna letna skupščina društva. Skupščine se je udeležilo 13 članov društva.

Skupščino je vodil g. Klaus Nekrep. O delu je poročal predsednik Mario Vetrih.

* * *

Osrednji dogodek je bil namenjen širšemu mariborskem občinstvu: gospa ddr. Francka Premk, slovenska filologinja iz Ljubljaneje je 14. septembra v Salonu uporabnih umetnosti v Mariboru predstavila Martina Kojca, psihologa, parapsihologa in esperantista ter pisca strokovnih knjig, med ostalimi je napisal Učbenik življenja. Prireditve se je udeležilo več kot 50 obiskovalcev (povezava).

Ostali dogodki v letu 2017:

 • Organizacija tečajev esperanta pomlad 2017:
  • V Večeru je bil objavljen razpis za začetni tečaj esperanta (s strani MČ Center), a se nihče ni prijavil.
  • Za napredne slušatelje organiziramo redna konverzacijska srečanja vsako drugo sredo v MČ Center, Kacova 1.
 • Organizacija redne letne skupščine društva 21. februarja (povezava).
 • V soboto 15. aprila smo proslavili 100. obletnico smrti tvorca esperanta dr. Ludvika Zamenhofa. Na Štefanovi 9 v Ljubljani je bil izveden dan odprtih vrat Združenja za Esperanto Slovenije (ZES) – Dan za esperanto. Na štiriurnem dogodku je sodelovalo 14 odraslih in 4 otroci z različnimi aktivnostmi: (povezava).
 • Udeležba v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) – sodelovanje na Paradi učenja v Mariboru 18. maja: (povezava).
 • V sklopu Tedna ljubiteljske kulture (TLK) smo 18. maja imeli predstavitev društva v MČ Center, Meljska 37.
 • Člani društva so se 20. maja udeležili srečanja slovenskih esperantistov na Polževem (povezava).
 • Dne 4. 7. 2017 so nas obiskali trije esperantisti iz Gradca: Norina Florineth, Karl Reinisch ter Ewald Schick (povezava).
 • Izdelava projektov in prošenj za financiranje društva za JSKD (julij 2017).
 • Ob 130 letnici esperanta 26. 7. 2017 smo skupaj z Zvezo za esperanto Slovenije pripravili informativni dan. O dogodku je poročala nacionalna TV v osrednjem informa-tivnem programu (povezava) kakor tudi RTV-Ars (povezava).
 • Avgusta smo izdali letošnje glasilo društva Espero (povezava).
 • Član društva (Davorin Jurač) se je udeležil srečanja esperantistov Inter-fest v Bjelovaru, ki je potekalo od 5. do 12. avgusta (povezava). Dogodek je organiziralo Bjelovarsko esperantsko društvo s še tremi društvi. Udeležencev je bilo 140 iz 16 držav (povezava).
 • Gostovanje enega člana društva na mednarodnem srečanju esperantskih pisateljev in prevajalcev v Hraščini na Hrvaškem 16. septembra.
 • Predstavitev esperanta ob Evropskem dnevu jezikov (EDJ) 27. septembra v Dijaškem domu Maribor.
 • Organizacija tečajev esperanta jesen 2017:
  • Napredni slušatelji so se udeleževali konverzacijska srečanja vsako drugo sredo v MČ Center, Kacova 1.
  • Mentorstvo esperantskega krožka na Drugi gimnaziji v Mariboru. Krožek se odvija vsak četrtek po eno šolsko uro na Drugi gimnaziji.
 • Mariborski esperantisti so 17. oktobra obiskali Graške esperantiste. Le-ti so pripravili obsežen celodnevni program (povezava).
 • Udeležba dveh članov društva na Zamenhofovi proslavi 3. decembra na Dunaju.
 • Udeležba članov društva na Zamenhofovi proslavi (ŽED) 13. decembra v Lendavi.
 • Udeležba članov društva na Zamenhofovi proslavi (ZES in EDL) 15. decembra v Ljubljani.
 • Člani društva v okviru svojih konverzacijskih srečanj pripravljamo dvojezični turistični vodič po Mariboru. Vodič se nahaja na spletu – dosedanje opravljeno delo, približno polovica predvidenih tekstov (povezava). Po potrebi bo tudi natisnjen in posredovan Turističnemu društvu in ostalim interesentom.
 • Ob koncu leta smo (v omejeni nakladi – 30 izvodov) izdali dvojezični roman La sonorilo de Bled (Blejski zvon) Stevana Živanovića, edino knjižno delo izvorno napisano v esperantu, ki se dogaja v Sloveniji (povezava). Roman je že pred časom prevedel Milan Jarnovič, ki je preko NUK-a prišel do »edinega« izvoda, ki smo ga za tem poskenirali in strojno »prebrali«. Prevod je lektoriral Vinko Ošlak. Za tehnično izvedbo (»branje« izvirnika in prenos v tekstovni urejevalnik, prelom besedila, platnice, registracija v UKM)  je poskrbel Mario Vetrih. Knjigo je založilo EDM.
 • Naše spletne strani so od začetka štetja (marec 2016) bile deležne več kot 13.000 obiskov iz 73 različnih držav (povezava).
 • Član mariborskega društva Zlatko Tišljar opravlja funkcijo tajnika Evropske esperantske zveze.
2018-02-21-letna-skupscina-edm-03

Utrinki s skupščine (Foto: Zdravko Kokanović)

Utrinki s skupščine (Foto: Zdravko Kokanović)

Utrinki s skupščine (Foto: Zdravko Kokanović)

Utrinki s skupščine (Foto: Zdravko Kokanović)

Utrinki s skupščine (Foto: Zdravko Kokanović)