O Martinu Kojcu v Mariboru

Prvi slovenski guru Martin Kojc

V Mariboru nam je 14. septembra, na Kojčev rojstni dan, gospa ddr. Francka Premk s pomočjo Ane Premk, ki je vodila pogovor, predstavila njegovo življenje in delo.

Z leve ddr. Franca Premk, Mario Vetrih (EDM), Ana Premk (Foto: Gerhard Angleitner)

Z leve: ddr. Franca Premk, Mario Vetrih (EDM), Ana Premk (Foto: Gerhard Angleitner)

Martin Kojc  (1901-1978) iz Središča ob Dravi je bil psiholog, rojen na prelomu stoletja. Bil je prvi slovenski hipnotizer, s psihoterapijo je dosegal neverjetne uspehe doma in v tujini.

Napisal je več duhovnih knjig, ki jih še vedno ponatiskujejo, njegove nauke pa v različnih preoblekah spodbujajo mnoge sodobne duhovne prakse.

Kojc je kot psihoterapevt uspešno zdravil različne fizične bolezni in nevroze. Pri tem si je pomagal s hipnozo in zasnoval svoj nauk o življenju in duhovnih zakonih. Menil je, da je človekovo prepričanje tisto, ki določa njegovo usodo, vodijo pa ga želje kot odraz volje prasile. Enako privlači enako. Čim večkrat imamo določene predstave in čim več energije vložimo vanje, tem verjetneje bo prišlo do njihove uresničitve.

Zdravilna moč misli

Pacienti so verjeli v svoje ozdravljenje in ozdraveli. Vera v ozdravitev je povzročila, da so začele duševne in telesne funkcije spet delovati. Kako? Ker je človeška misel bolj realna sila kot motor, ker moč misli lahko zdravi ali ubija. Ker je misel zdravilo, pravi Kojc. Tudi dovzetnost za okužbo temelji na našem duhovnem stanju – če misliš, da boš zbolel, se bo to zgodilo. Zato tudi nikoli ne moremo z zunanjimi sredstvi preprečiti ali ozdraviti bolezni, kajti vzrok tiči v mislih, uči Kojc. Šele ko naravnamo misli na zdravje, lahko ozdravimo. Človek lahko v življenju namreč prejme le to, o čemer misli, da bo prišlo, strah pa poraja občutek nemoči. Budi negativno predstavo, ki uresniči, česar se bojimo. Toda človeka, ki zaupa prihodnosti, ne more nikoli doleteti nič nezaželenega.

Martin Kojc – esperantist

Kojčev “Učbenik življenja” je bil preveden v veliko jezikov, med drugim tudi v esperanto.
Janez Zadravec (Združenje za esperanto Slovenije) navaja, da je Martin Kojc imel glede esperanta vrstnika in sicer Ljudevita Koserja (1887-1076) iz Juršincev pri Ptuju, ki je napisal prvo slovensko slovnico esperanta in Rudolfa Rakušo (1893-1970) iz Ormoža, ki je napisal odličen učbenik esperanta ter Metodiko, ki je še danes nepresežena. Če k navedenim dodamo še mislece kot so Fran Miklošič, Anton Trstenjak, Martin Slomšek in druge, lahko govorimo o “duhovni avtonomni pokrajini Štajerski”.
Med drugim je Zadravec omenil: “Martin Kojc se je z esperantom najbrž srečal na Dunaju, vemo pa, da je esperanto nekaj let poučeval na osnovni šoli v Središču ob Dravi “.
In kot pravi gospa Fracka Premk: “V esperantu je našel svobodo in okno v svet.”
Z leve: Janez Zadravec (Zveza za espetanto Slovenije), ddr. Francka in Ana Premk (Foto: Gerhard Angleitner)

Z leve: Janez Zadravec (Zveza za esperanto Slovenije), ddr. Francka in Ana Premk (Foto: Gerhard Angleitner)

Zbrano občinstvo

Zbrano občinstvo