Povezave | Ligiloj

Splošno:

 • Esperantska Wikipedia: Vikipedio.
 • WikiTrans - integrirana različica angleške in esperantske Wikipedije, v esperantu: WikiTrans. Od decembra 2010 je prevedenih okoli 4 milijonov člankov iz angleške Wikipedije. Na voljo je do 20-krat več prispevkov kot v izvirni esperantski Vikipedii, pogosto z obsežnejšimi teksti in slikovnimi prilogami. WikiTrans ne išče zgolj osnovnih iskalnih pojmov po naslovih, temveč tudi po vsebinah.
 • Večjezična spletna stran o jezikih Evrope: lingvo.info.
 • Edukado@Interreto: mednarodna organizacija! V njej ustvarjajo mladi ljudje, ki z veseljem sodelujejo v raznih projektih povezanih z izobraževanjem in medmrežjem. Spodbujajo mednarodno sodelovanje in komunikacijo po vsem svetu. Organizirajo izobraževalne projekte in dogodke za podporo medkulturnega učenja in rabe jezikov in medmrežnih tehnologij. E@I. (Novo!)
 • Esperantomuzeo: Muzej esperanta pri Avstrijske narodni knjižnici je eden izmed jezikovnih muzejev z najbolj bogato tradicijo in ena najpomembnejših tovrstnih ustanov. Zbira in predstavlja raznovrstne materiale in stvari, ki se nanašajo na esperanto in interlingvistiko. Muzej je strokovno, administrativno in prostorsko povezan v “Zbirki planskih jezikov” v kateri se nahaja okoli 500 projektov. Esperantomuzeo. (Novo!)
 • Ba Ba Dum: spletna vadnica s 1500 besedami, 25 jeziki in štirimi igrami. Ba Ba Dum. (Novo!)
 • Radovednež: bolg z znanstvenimi prispevki v esperantu. Scivolemo. (Novo!)

Združenja, društva:

Tečaji, prevajalniki, pripomočki:

 • Esperanto v 12 urah, trenutno edini spletni tečaj esperanta v slovenskem jeziku. Temelji na “Zagrebški metodi”, to je na metodi, ki je zasnovana na najbolj pogostih 500 besedah… learn esperanto (Novo!)
 • Lingvoilo (LanguageTool) je brezplačen večjezični program za preverjanje sloga in slovnice v esperantu in tudi v številnih drugih jezikih. Lingvoilo (Novo!)
 • Učite se esperanta na spletu – povsem prenovljena stran – (del v slovenskem jeziku je še v delu): lernu! (Novo oz. obnovljeno!)
 • V zadnjem času najbolj priljubljen program za učenje jezikov, med njimi tudi esperanta (toda preko angleščine) za različne naprave/operacijske sisteme (trenutno, marec 2017, preko 747.000 udeležencev tečaja esperanta): Duolingo.
 • Esperanto Salono – še ena zelo pestra stran za učenje esperanta, sicer v angleškem jeziku: Esperanto Salono.
 • MIGo (Malgranda Ilustrita Gramatikaro), učite se esperanta s pomočjo slik | lernu Esperanton per bildon: MIGo. (Novo!)
 • Preverjevalnik tekstov v 25 jezikih: languagetool.org.
 • Zagrebška metoda na spletu | Zagreba metodo sur reto: Paĝoj de Enrique. (Novo!)
 • Celoten slikovni besednjak esperanta | Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto: vortaro.net. (Novo!)
 • Spletna klepetalnica | Retbabilejo – program za glasovno povezavo z esperantisti doma in po svetu: Retbabilejo.net. Neposredna povezava do programa (Mumble verzija 1.2.10): Mumble!
 • Prevajalniki za vse evropske jezike: itranslate4.eu.
 • Googlov prevajalnik: translate.google.com.
 • Mednarodni tečaj esperanta: Esperanto Aŭtodidakte.
 • Multimedijski računalniški program za samostojno učenje esperanta za Windows, Linux ali Mac OsX okolje:Kurso de Esperanto.
 • Virtualna skupnost za učitelje, vodje tečajev in samostojne učence: Edukado.net.
 • Urejevalnik besedila s posebnimi esperantskimi funkcijami, preverjanje črkovanja in slovnice, strojno prevajanje (ne iz/v slovenski jezik!): Esperantilo.
 • Virtualna epserantska knjižnica: Virtuala Esperanto-Biblioteko.
 • English-Esperanto Dictionary (Gutenberg): angleško-esperantski slovar. (Novo!)
 • Tajpi – program za pisanje posebnih znakov – esperantska tipkovnica: tajpi. (Novo!)

Prosti (in plačljivi) teksti v esperantu:

Ostalo:

 • Esperanto ilustrita je Brazilski spletni časopis v esperantskem jeziku z objavami pretežno iz Brazila pa tudi iz ostalega sveta.
 • Libera folio je neodvisni spletni bilten esperantskega gibanja. Namen uredništva je trezno in kritično osvetliti aktualne dogodke e-gibanja. Spletna stran je bila ustanovljena leta 2003 s strani Istvána Ertla.
 • Fina Venko: Inštitut Fina Venko (Končna zmaga) je nova mednarodna organizacija, ki si prizadeva za razvoj in širitev esperantskega gibanja | Instituto Fina Venko estas nova internacia organizo, kiu celas disvolvi kaj pligrandigi la Esperanto-movadon: finavenko.net (Novo!)
 • Ruski spletni časopis kjer najdete aktualne informacije o esperantu iz celega sveta: La Balta Ondo.
 • Kitajski spletni časopis: Esperanto China.
 • Smešnice v esperenatu: Ridejo.
 • Spletna TV: Esperanto-TV.
 • Spletni radio: Muzaiko.
 • Omrežje za esperantska popotovanja: La vojaĝo.
 • Gostiteljsko omrežje, trenutno sestavljeno iz približno 1450 gostiteljev v več kot 91-ih državah po vsem svetu – iskalnik Pasporta Servo.
 • Veganski portal v esperantu: VeganArto.
 • Založba Inter-kulturo, mlada mednarodna ekipa, ki prihaja z različnih strokovnih področij, skupno ji je zanimanje za kulturo, izobraževanje in mednarodno sodelovanje: Inter-kulturo. Deluje v Mariboru od leta 1992. Uporablja pet delovnih jezikov: slovenščino, hrvaščino, nemšćino, angleščino in esperanto.

Nekatera razmišljanja o jezikih (jeziku):