Predstavitev knjige Blejski zvon na Bledu

Na Bledu je bila 19. aprila v knjižnici Blaža Kumerdeja prva javna predstavitev nove izdaje romana La sonorilo de Bled / Blejski zvon s simpatičnim geslom “Ukradeno iz pozabe (in dopolnjeno)”.

En Bled la 19-an de aprilo en la biblioteko  Blaž Kumerdej okazis  unua publika prezento de la nova eldono de la romano La Sonorilo de Bled  kun la simpatia subtitolo “Ŝtelita de la forgeso (kaj ĝisdatigita).”

Roman srbskega esperantista Stevana Živanovića, ki je prvič izšel šele 20 let po njegovi prezgodnji smrti leta 1938, je edino prozno delo, izvirno napisano v esperantu, ki se dogaja v Sloveniji. EDM oziroma urednik te izdaje Mario Vetrih se je odločil za dvojezično objavo romana, ki ga je poslovenil Milan Jarnovič. Jezikovno sta izdajo pregledala Janez Jug (kontrola natisa esperantskega besedila) ter Vinko Ošlak, ki je dodal krajšo spremno besedo. Na Bledu je bila tako na razpolago že popravljena in dopolnjena izdaja knjige. Za naklado knjige je predviden tisk po naročilu, torej bodo možni popravki napak in druge izboljšave za vsak ponoven natis.

La libro de Stevan Živanović unue aperis en Esperanto en Serbio 20 jarojn post  antaŭtempa morto de Živanović en 1938, ĝi estas la nura proza verko origine skribita en Esperanto, kies enhavo oklazas en Slovenio. La eldonanto estas Esperanto-Societo Maribor kaj la  redaktoro Mario Vetrih,  reviziitanto  Janez Jug  kaj Vinko Ošlak, kiu verkis mallongan antaŭparolon. La libron tradukis al la slovena Milan Jarnović. En Bled, la eldonita eldono de la libro jam estis havebla.

Predstavitev knjige je moderirala Jerneja Jezernik. Omizje so tvorili še Milan Jarnovič, Mario Vetrih in mag. Vinko Ošlak ter poseben gost, delegat esperantskega PEN dr. Giorgio Silfer iz Švice. Zbralo se je preko 30 poslušalcev, od tega polovica esperantistov. Dogodek je počastil z udeležbo tudi blejski župan Janez Fajfar.

La prezenton gvidis kaj enkondukis  Jerneja Jezernik. Krom shi, en la prezento kunpartoprenis Milan Jarnović, Mario Vetrih kaj mag. Vinko Ošlak kaj speciala gasto, delegito de Esperanto-PEN-klubo dr. Giorgio Silfer el Svislando. Pli ol 30 aŭskultantoj kunvenis, el kiuj duono estis esperanistoj. La okazaĵon ankaŭ ĉeestis la Urbestro de Bled, Janez Fajfar.

Goste je pozdravij Andej Jalen v imenu knjižnice ter blejski župan Janez Fajfar

Goste (z leve) | Gastoj sur la foto estas (de maldekstre): Mario Vetrih, Milan Jarnovič, Jerneja Jezernik, Vinko Ošlak in | kaj dr. Giorgio Silfer je pozdravil Andej Jalen v imenu knjižnice (levo spodaj) ter blejski župan Janez Fajfar (desno spodaj) | bonvenigis Andej Jalen nome de la biblioteko (sube maldekstre) kaj Urbestro de Bled Janez Fajfar (sube dekstre).

Potem ko so avtorji na kratko opisali nastanek knjige ter svoje motive in izkušnje pri pripravi izdaje, je Vinko Ošlak povedal mnogo novega o življenju Stevana Živanovića, ki je bil kljub mladosti pomemben promotor esperanta v Srbiji po prvi svetovni vojni. S premišljenimi besedami je posebej za nepoznavalce esperantskega gibanja izrazil svoje prepričanje, da je esperanto močan dejavnik miru in enakopravnosti v mednarodnih odnosih. Pozval je blejskega župana, da po vzgledu nemškega Herzberga s pomočjo esperanta naveže prijateljske in poslovne stike z izbranim mestom v Evropi.

Post la aŭtoroj kiiuj koncize priskribis la tekeston de la libro kaj siajn motivojn kaj sperton en la preparado de la afero, Vinko Ošlak diris multe pri la vivo de Stevan Živanović, kiu malgraŭ lia juneco estis grava aktivanto de Esperanto en Serbio antau la Dua Mondmilito. Per inteligentaj vortoj, precipe pri la Esperanto-movado Vinko esprimis sian konvinkon, ke Esperanto estas potenca faktoro de paco kaj egaleco en internaciaj rilatoj. Li alvokis la Urbestron de Bled, ke sekvante la ekzemplon de la germana Herzberg, uzu Esperanton por  firmigi amikecon kaj kunlabopron de elektitaj urboj en Eŭropo.

Nastopajoči ter zbrano občinstvo

Nastopajoči ter zbrano občinstvo

Dr. Giorgio Silfer, ki se pogosto mudi na Bledu v okviru mednarodnega srečanja klubov PEN, je govoril v esperantu in je izrecno pohvalil EDM, ker je iz pozabe iztrgalo roman Blejski zvon in Stevana Živanovića kot literata. Povedal je, da kot soavtor almanaha esperantske literature Stevana Živanovića ni poznal, da je na hitro prebral eno poglavje romana ter da je opazil kakovost jezika. Obljubil je, da bo delo proučil in ga vključil v novo izdajo almanaha, ki bo v doglednem času izšla.

Oni prezentis al la publiko  D-ron. Giorgio Silfer, kiu partoprenis  tiutage en la internacia PEN Kluba renkontiĝo. Li parolis en Esperanto kaj eksplicite laŭdis ESM ĉar dank al ghi oni savis  de la forgeso la romanon La sonorilo de Bled  kaj la verkiston Stevan Živanovića kiu ghin verkis. Li diris, ke kiel kunaŭtoro de Esperanto-literatura Almanako li ne enmetis Stevan Živanovića pri kiu li ne sciis. Li  rapide legis unu ĉapitron de la romano, kaj konstatis  la lingvan kvaliton. . Li promesis, ke la verko estos taksita kaj enkluzivita en  nova eldono de la almanako, kiu vidos la lumon iam en estonto.

Ves Silferjev nagovor, ki ga je sproti konsekutivno prevajal Vinko Ošlak, je naš kolega Andrej Žumer posnel ter je slikovno in zvočno na razpolago tistim, ki se želijo podrobneje seznaniti z vsebino ali slišati lepo izgovorjavo pomembnega esperantskega pisca in teoretika (video posnetek).

La tuta  parolado de Silfer, kiu estis tradukata samtempe al la slovena far Vinko Ošlak, estis registrita de nia kolego Andrej Prešeren kaj la bildo kaj sono haveblas al tiuj kiuj deziras. Ili  tuj informighu pri la enhavo aŭ aŭdu la paroladon de grava Esperanto-verkisto kaj teoriisto (video)

V imenu knjižnice je Andrej Jalen vsem nastopajočim podaril promocijsko gradivo in knjigo Bled v soncu ves žari zgodovinarja Boža Repeta

V imenu knjižnice je Andrej Jalen vsem nastopajočim podaril promocijsko gradivo in knjigo Bled v soncu ves žari zgodovinarja Boža Repeta. | Nome de la biblioteko Andrej Jalen al ĉiuj prezentistoj donacis informan materialon kaj libron pri Bled de historiisto Božo Repe.

Razgovor se je nadaljeval bolj sproščeno ob pecivu in sokovih. Prisotni so si ogledali tudi manjšo razstavo esperantske literature, ki izvira iz naših logov. Gospodu Silferju smo podarili izvod esperantske dediščine – knjižico Franja Modrijana Elementoj latinaj en Esperanto iz leta 1930.

La konversacio pludaŭris pli malstreĉe. La partoprenantoj ankaŭ rigardis malgrandan ekspozicion de Esperanto-literaturo kaj priesperantaj logotipoj. Al sinjoro Silfer estis donacita kun kopio de la Esperanto-heredaĵo – libreto  Elementoj latinaj en Esperanto de el la jaro 1930 de Franjo Modrijan.

Ostoj Kristan

Objava v časopisu Delo 8. maja 2018

Objava v časopisu Delo 8. maja 2018 | Publikigado en la ĵurnalo Delo, la 8-an de majo 2018