Predstavitev na OŠ Dravlje

Osnovna šola Dravlje v ljubljanski četrti Šiška je tipična mestna šola med visokimi stanovanjskimi bloki. Psihologinja na šoli gospa Liplin je na pobudo Nike Rožej organizirala štiri zaporedne šolske ure v dveh tretjih in dveh četrtih razredih za spoznavanje otrok z esperantom. Namen predstavitev dne 23. marca 2016 je bil preveriti zanimanje otrok in pedagogov za morebitni tečaj esperanta na šoli. Izvajalca predstavitve sta bila Nika Rožej in Ostoj Kristan. Imela sva teden dni časa za pripravo, ki je obsegala dogovor o metodiki nastopa, predelavo standardne power-point predstavitve ZES za konkretno šolo in publiko ter zbiranje rekvizitov za razstavo (knjige, revije, zgibanke, zastava itd.). Vse učilnice so opremljene z računalnikom in projektorjem, učencev pa je okoli 20 v vsakem razredu.

Tako mladim poslušalcem še nikoli nismo predstavljali jezika esperanta in gibanja v enem zgoščenem predavanju. Zato smo našo predstavitev, ki je bila izvirno namenjena odrasli strokovni publiki, močno poenostavili in naredili bolj poljudno, vključno z grafičnimi vložki, poslušanjem vietnamskega govorca esperanta in animacijo petja Marko skače… Ta predavanja so bila tudi zanimiva šola za nas. Ugotovili smo, da smo kljub relativno zahtevni snovi (tuji jeziki, slovnica, jezikovna pravičnost) dosegli polno koncentracijo in sodelovanje otrok. Vse ure so bile prekratke in smo morali ogled materialnih pripomočkov ter prosti razgovor vedno prekiniti zaradi začetka naslednje ure pouka. Tako midva kot otroci smo se odpovedali minutam odmora med urami.

Spontano zanimanje četrtošolcev na OŠ Dravlje (Foto Ostoj Kristan)

Spontano zanimanje četrtošolcev na OŠ Dravlje (Foto: Ostoj Kristan)

Kaj je te otroke najbolj zanimalo? Že med predavanji so često dvignili roke (nikoli se ne oglasijo, ampak z dvignjeno roko čakajo, da so vprašani), po koncu predavanja pa so samoiniciativno skušali brati esperantska besedila v slikanicah, iskali besede v slovarju, prosili za dodatne izvode zgibanke ZES ter spraševali, ali se dá kupiti slovarje. Kar neverjetno za 9 do 10 let stare otroke! Ko nam je v zadnjem razredu zmanjkalo zgibank, se je razredna učiteljica ponudila, da bo naredila še nekaj kopij.

Grafično oblikovanje je pomembno za esperantsko mladinsko literaturo (Foto Ostoj Kristan)

Grafično oblikovanje je pomembno za esperantsko mladinsko literaturo (Foto: Ostoj Kristan)

ZES in ED Ljubljana nameravata izvesti še nekaj predstavitev esperanta v ljubljanski regiji. Ciljne skupine bodo različne, prvo je na vrsti članstvo Društva klasikov dne 7. aprila ob 17. uri na OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani. V tem primeru bo šlo za drugo skrajno vrsto občinstva, saj so klasiki starejši občani z visoko izobrazbo različnih usmeritev. Vse predstavitve, zlasti na osnovnih šolah, predstavljajo preizkušanje in ustvarjanje podpore projektu ponovnega uvajanja esperanta v šolski učni sistem kot obvezni izbirni predmet. Drugi projekt, verjetno veliko laže izvedljiv, pa je še v idejni fazi, to je seznanjanje z esperantom na ljudski univerzi in na univerzi za tretje obdobje.

Nika Rožej med otroci (Foto: Ostoj Kristan)

Nika Rožej med otroci (Foto: Ostoj Kristan)

Ostoj Kristan