Srečanje esperantistov v Brežicah – 25. 7. 2015

Srečanje je odprl Anton Mihelič, KEP Brežice

Srečanje je odprl Anton Mihelič, predsednik KEP Brežice

V počastitev Dneva esperanta je bilo v soboto 25. julija 2015 v Mestni hiši v Brežicah Mednarodno prijateljsko srečanje esperantistov, ki ga je organiziral neformalni Klub esperantistov Posavja s sodelovanjem Združenja za esperanto Slovenije. Udeležilo se ga je 55 esperantistov iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Iz Slovenije so sodelovali člani esperantskih društev Ljubljana in Maribor, železničarskega esperantskega društva Maribor ter individualni člani Združenja za esperanto Slovenije. Iz Hrvaške so prišli člani esperantskih društev Bjelovar, Sisak, Velika Gorica in Reka ter člani Združenja učiteljev esperanta, Združenja zagrebških esperantistov in Hrvaške esperantske zveze. Za potovanje z avtobusom za 28 udeležencev je poskrbel Dokumentacijski esperantski center Đurđevac. Iz Bosne in Hercegovine je bil predstavnik esperantskega društva Banjaluka.

Udeležencev je bilo 55.

Udeležencev je bilo 55.

Vir:
esperanto.si: Mednarodno slovensko hrvasko prijateljsko srecanje esperantistov v Brezicah
Lokalno.si: Mednarodno slovensko hrvasko prijateljsko srecanje esperantistov v Brežicah