Srečanje ob 125-letnici rojstva Priske Haas

Srečanja se je udeležilo skoraj 40 esperantistov od Izole, Krškega, preko Ljubljane, Sevnice, Prevalj do Maribora. Prisotna sta bila tudi gosta, sorodnika gospe Priske Haas iz Beograda: vnuknija Priske Haas Srmena Krstev, in pravnuk Marko Vitaz.

Nekdanji učenci Priske Haas smo se najprej zbrali ob njenem grobu na Mariborskem pokopališču.

Z vsemi ostalimi smo se dobili v Mestni četrti Center kjer smo srečanje začeli s predavanjem o Priski Haas.

Sledil je družabni del.

Drugi del srečanja je bil namenjen posvetu slovenskih esperantistov, kjer so bile na dnevnem redu sledeče teme:

 • Pod katerimi pogoji bi se danes mladi učili esperanta (Karmen Lešnik, EDM).
 • Katere učbenike imamo in za kakšne namene (Zlatko Tišljar, EDM).
 • Predlog društev in klubov ter ZES za skupne aktivnosti v 2014 in predstavitev lokalnih aktivnosti (Janez Jug, ZES).

mario-karmen-pajo-zakuska-44

Seznam udeležencev (po abecedi):

 1. Aleksander Herman,
 2. Alojz Širec,
 3. Ana Zadravec,
 4. Anton Mihelič,
 5. Boris Hajdinjak,
 6. Davorin Jurač,
 7. Dragica Lešnik,
 8. Erika Medun,
 9. Fani Rižner,
 10. Franci Vogrin,
 11. Franjo Vetrih,
 12. Herman Pušnik,
 13. Hilarij Sosič,
 14. Ivo Škalički,
 15. Jakob Černoga,
 16. Janez Jug,
 17. Janez Zadravec,
 18. Karl Kovač,
 19. Karmen Jančar,
 20. Karmen Lešnik,
 21. Klaus Nekrep,
 22. Maja Kovačič,
 23. Marko Vitaz,
 24. Mario Vetrih,
 25. Matilda Grosek,
 26. Meta Duhovnik,
 27. Nika Roželj,
 28. Niko Ivanuša,
 29. Ostoj Kristan,
 30. Peter Simonišek,
 31. Reneja Mihelič,
 32. Ruža Tišljar,
 33. Srmena Krstev (vnukina gospe Haas),
 34. Tomaž Longyka,
 35. Urška Kapun Satler,
 36. Vasja Cimerman,
 37. Vesna Obradović,
 38. Vinko Zalezina,
 39. Zlatko Tišljar.

7. december 2013.

125 let Priske Haas Maribor - foto Z Tišljar 2013-12-07 01 pom

125 let Priske Haas Maribor - foto Z Tišljar 2013-12-07 02 pom2Ob grobu Priske Haas

Priska Haas 125-letnica-07-pomOstoj Kristan, Janez Zadravec, Alojz Širec (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-08-pom

Priska Haas 125-letnica-13-pomAlojz Širec, Janez Jug, Janez Zadravec, Ana Zadravec (foto: Niko Ivanuša)

125 let Priske Haas Maribor - foto Z Tišljar 2013-12-07 05 pom

Priska Haas 125-letnica-14-pomJanez Jug, Srmena Krstev, Marko Vitaz (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-20-pomSrmena Krstev (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-22-pomAleksander Herman, Mario Vetrih, Franjo Vetrih (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-23-pomAleksander Herman, Franjo Vetrih, Mario Vetrih, Janez Zadravec (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-25-pomVinko Zalezina (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-29-pomFranci Vogrin (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-31-pomFani Rižner (stoji), sedijo spredaj: Klaus Nekrep, Ivo Škalički, Alojz Širec (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-41-pomZlatko Tišljar, Alojz Širec, Jakob Černoga, Boris Hajdinjak, Urška Kapun Satler (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-46-pomKarmen Lešnik – Pod katerimi pogoji bi se danes mladi učili esperanta: predstavitev rezultatov ankete izvedene na srednjih šolah. (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-49-pomZlatko Tišljar, Tomaž Longyka, Anton Mihelič, Reneja Mihelič (foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-51-pomZlatko Tišljar – Katere učbenike imamo in za kakšne namene – pregled obstoječega učnega gradiva.
(foto: Niko Ivanuša)

Priska Haas 125-letnica-52-pomKarmen Lešnik, Zlatko Tišljar, Urška Kapun Satler, Mario Vetrih, Tomaž Longyka, Andrej Mihelič, Reneja Mihelič, Davorin Jurač (foto: Niko Ivanuša)