Teden vseživljenjskega učenja (TVU)

TVU poteka od 12. do 18. maja (širše od 1. maja do 30. junija) 2014

Povezava:http://tvu.acs.si/predstavitev/

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjajo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Prireditve TVU: http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/.

V sklopu TVU je naše društvo v sredo 21. maja 2014
organiziralo predavanje Zlatka Tišljara:

Ali smo jezikovno enakopravni v EU?

Zlatko Tišljar

Zlatko Tišljar

Kratek opis:

V organih EU je jezikovni režim urejen s ti. uradnimi in delovnimi jeziki. Uradnih jezikov je 24 (glavni jezik vsake države) med katerimi je tudi slovenščina. Edina inštitucija v kateri velja pravilo, da lahko uporabljamo kateri koli uradni jezik je Evropski parlament, kjer imajo na razpolago prevajalce za vse jezike. V vseh drugih organih, komisijah, telesih uporabljajo določeno število delovnih jezikov. Koliko bo delovnih jezikov je odvisno od denarja, ki ga določeno upravno telo ima na razpolago za prevajanje in ker v zadnjih časih tudi pri prevajanju šparajo, se to število nenehno zmanjšuje. Včasih so imeli tudi pet ali več delovnih jezikov na posameznih sejah, danes pa je najbolj pogosto, da sta samo dva (angleščina in francoščina), vse bolj pogosto pa imajo samo eden (angleščina). To praktično pomeni, da normalni državljani, ki imajo kakršnega koli opravka z Evropsko unijo, sodelujejo na razpisih, na sestankih ipd. ne smejo uporabljati svojih jezikov, če to niso angleščina ali francoščina.

Kot primer navajam da sem redno vabljen na veliko evropsko ekonomsko srečanje Ekonomski forum v Krynici (na Poljskem). Tam imajo 3 delovna jezika: angleščino, poljščino in ruščino. Kaj mi na tem Forumu pomaga, da govorim dobro tri uradna evropska jezika (nemščino, slovenščino in hrvaščino)? Ne smem se oglasiti, ne smem sodelovati. Najnovejši razpisi v velikem programu Erasmus plus so objavljeni samo v angleščini. Kako naj dobim denar za projekt, če ne obvladam ta jezik?

V zadnjih časih slišimo vse bolj pogosto proteste tudi od pripadnikov velikih jezikov: Nemcev, Špancev, Italijanov, Poljakov, ker imajo isti problem kot mi Slovenci.

Kje smo enakopravni? Če pisno zahtevamo nekaj pri organih EU lahko to naredimo v slovenščini in moramo dobiti odgovor v slovenščini, vendar pa ne vemo koliko časa bomo čakali na ta odgovor. In bi naj (četudi to sploh ni več res za vse) vsi sprejeti zakoni in predpisi morali biti objavljeni na vseh jezikih. Ko pa se pripravlja nov zakon ali predpis, ko se naši strokovnjaki ali politiki morajo boriti za svoje predloge in stališča, takrat morate obvladati angleščino, jezik naroda, ki je evrofobičen in načrtuje izhod iz EU.

Zlatko Tišljar