Volilna skupščina ZES

V soboto, dne 19. marca 2019 je v Ljubljani potekala volilna skupščina Združenja za esperanto Slovenije. Prisotni smo bili seznanjeni z opravljenim delom in finančnim poročilom.

Osrednji del skupščine je bila razrešnica dosedanjega vodstva in ostalih organov ter volitve novih.

V novo vodstvo so za obdobje 2016-2018 bili izvoljeni:
za predsednika Janez Zadravec,
podpredsednik je ponovno Ostoj Kristan,
za tajnika Anton Mihelič.

Izvršni odbor sestavljajo: Janez Zadravec, Ostoj Kristan, Anton Mihelič, Nika Rožej, Mario Vetrih, Tomaž Longyka in Ana Zadravec Ferrer.

2016-03-19 skupščina ZES 1

Redna letna skupščina Združenja za esperanto Slovenije, Ljubljana 19. marec 2016 (foto: Metka Duhovnik).