Zam-dan 2014

Letošnjega srečanja se je udeležilo lepo število esperantistov in simpatizerjev esperanta Mariborske regije.Prisotni so bili tudi gosti, sorodniki gospoda Ivana Bratoša: sin s soprogo in vnuka.

 • Na zečetku programa smo se najprej spomnili, pred kratkim umrlega člana društva, Rudija Dietnerja.
 • Za tem je Karmen Lešnik na kratko opisala življenje in delo dr. Ludwika Lazarusa Zamenhofa.
 • Sledil je oris resolucije UNESCO o esperantu, ki je bila sprejeta 10. decembra 1954 v Motevideu (Urugvaj).Vsi pomembni dosežki esperantskega gibanja, ki so sledili Montevideu, so posledica tega mejnika – povezava.
 • Osrednji del prireditve se je nanašal na Ivana Bratoša, enega izmed najpomembnejših članov društva, tako po najdaljšem članstvu v društvu, kot tudi po njegovem pomembnem prispevku za društvo – knjigi ob 70 letnici društva,saj velja, da kar ni zapisano in objavljeno, se ni zgodilo. Njegovi sodobniki (Franjo Vetrih, Jovan Mirković, Karel Kovač) so nanizali nekaj spominov nanj. Prisotne je v imenu svojcev pozdravil vnuk Ivana Bratoša Darijo Bratoš.
 • Službeni del srečanja smo zaključili z ogledom dokumentarnega filma o esperantu Sama Greena Universala lingvo,ki z zornega kota neesperantista govori o esperantu, njegovih začetkih in današnjem mestu v svetu (več na povezavi).
 • Sledil je družabni del.

Seznam udeležencev (po abecedi):

 1. Aleksander Heřman,
 2. Aleksander Pistor,
 3. Danica Obradović,
 4. Darjo Bratoš,
 5. Davorin Jurač,
 6. Erika Medun,
 7. Đorđe Obradović,
 8. Franci Vogrin,
 9. Franjo Vetrih,
 10. Hedvika Bratoš,
 11. Iztok Bratoš,
 12. Jakob Černoga,
 13. Jovan Mirković,
 14. Karl Kovač,
 15. Karmen Lešnik,
 16. Klaus Nekrep,
 17. Maja Kovačič,
 18. Mario Vetrih,
 19. Milan Jarnovič,
 20. Vasja Cimerman,
 21. Vesna Obradović,
 22. Virineja Kajzer,
 23. Vita Sklepič,
 24. Zdenka Rojc,
 25. Zdravko Bratoš,
 26. Zdravko Kokanović,
 27. Zlatko Tišljar.
Zbrane je na začetku pozdravil predsednik Mario Vetrih (Foto: Zdravko Kokanović)

Zbrane je na začetku pozdravil predsednik Mario Vetrih
(Foto: Zdravko Kokanović)

Na začetku smo se spomnili pred kratkim preminulega člana Rudija Dietnerja. (Foto: Zdravko Kokanović)

Najprej smo se spomnili pred kratkim preminulega člana društva Rudija Dietnerja. (Foto: Zdravko Kokanović)

V nadaljevanju je Karmen Lešnik na kratko opisala življenje dr. L. L. Zamenhofa (Foto: Zdravko Kokanović)

V nadaljevanju je Karmen Lešnik opisala življenje dr. L. L. Zamenhofa (Foto: Zdravko Kokanović)

10. decembra je minilo 60 let od sprejetja UNESVCOve resolucije o esperantu (Foto: Zdravko Kokanović)

10. decembra je minilo 60 let od sprejetja UNESCO-ve resolucije o esperantu (Foto: Zdravko Kokanović)

Zlatko Tišljar je orisal Iva Lapenno, ki je bil zaslužen za sprejetje resolucije (Foto: Zdravko Kokanović) osebo

Zlatko Tišljar je orisal delo Iva Lapenne, ki je bil zaslužen za sprejetje resolucije (Foto: Zdravko Kokanović)

Osrednji del srečanja se je nanašal na življenje in delo Ivana Bratoša (Foto: Zdravko Kokanović)

Osrednji del srečanja se je nanašal na življenje in delo Ivana Bratoša (Foto: Zdravko Kokanović)

O Bratošu so spregovorili tudi njegovi sopotniki - Franjo Vetrih (Foto: Zdravko Kokanović)

O Bratošu so spregovorili tudi njegovi sopotniki – Franjo Vetrih (Foto: Zdravko Kokanović)

O Bratošu so spregovorili tudi njegovi sopotniki - Karlo Kovač (Foto: Zdravko Kokanović)

O Bratošu so spregovorili tudi njegovi sopotniki – Karlo Kovač (Foto: Zdravko Kokanović)

O Bratošu so spregovorili tudi njegovi sopotniki - Jovan Mirković (Foto: Zdravko Kokanović)

O Bratošu so spregovorili tudi njegovi sopotniki – Jovan Mirković (Foto: Zdravko Kokanović)

Na koncu je udeležence pozdravil vnuk Darjo Bratoš Franjo Vetrih (Foto: Zdravko Kokanović)

Na koncu je udeležence pozdravil vnuk Ivana Bratoša – Darjo Bratoš (Foto: Zdravko Kokanović)

V imenu Mestne četrti Center je nagovoril tudi predsednik sveta Vasja Cimerman (foto: Zdravko Kokanivić)

V imenu Mestne četrti Center je prisotne nagovoril predsednik sveta Vasja Cimerman (Foto: Zdravko Kokanivić)

Na koncu so si prisotni ogledali domunetarni film "Universala lingvo" (Foto: Zdravko Kokanović)

Na koncu službenega dela smo imeli projekcijo dokumentarnega filma Universala lingvo (Foto: Zdravko Kokanović)

Film je vseboval tudi zgodovinske posnetke iz začetka esperantskega gibanja (Foto: Zdravko Kokanović)

Film vsebuje tudi zgodovinske posnetke iz začetka esperantskega gibanja (Foto: Zdravko Kokanović)

In za konec: skupinski posnetek (Foto: Zdravko Kokanović)

In za konec… skupinski posnetek (skoraj vseh prisotnih). (Foto: Zdravko Kokanović)