Peter Baláž – gost EDM

Petra Baláž predstavlja Edukado@Interreto

Peter Baláž predstavlja Edukado@Interreto

Esperantsko društvo Maribor je 14. oktobra gostilo Petra Baláža, Slovaškega esperantista, založnika in urednika. Predstavil nam je organizacijo, ki jo vodi – Edukado@Interreto (E@I) in na koncu nas je kot predsednik pripravljalnega odbora 101. Svetovnega kongresa esperantistov  (Universala kongreso 2016) povabil naslednje leto v Nitro (Slovaška).

supro_bloko2

Črki iz naziva organizacije imata vsaka svoj pomen – črka E označuje, da gre za organizacijo, ki se ukvarja z izobraževanjem (edukacija – edukado). V širšem kontekstu vsebuje tudi besede učinkovitost (efektivnost), esperanto, evolucija in Evropa.

Črka I pomeni, da je organizacija sodeluje v medijih, kot je internet. V širšem kontekstu vsebuje tudi napis: medkulturna (interkulturo), informacije, ideje, navdih (inspiracija). Znak “@” označuje združevalni učinek teh dveh pojmov, ki je potreben, da se doseže enostavna in hitra mednarodna komunikacija.

Organizacija E@I je bila registrirana leta 2005 kot politično nevtralna, nevladna mladinska organizacija. Ustanovila jo je mednarodna skupina, ki se ukvarja z projekti na medmrežju. Pod tem imenom je delala od leta 1999 kot neformalna organizacija. Danes je to profesionalna organizacija s 4 zaposlenimi in 5-6 prostovoljci s sedežem v mestu Partizánske (Slovaška).

Vizija organizacije je miren in harmoničen svet v katerem lahko vsi prebivalci enostavno in hitro komunicirajo po vsem svetu. Osnovni cilji za dosego tega so:

  • spodbujati medkulturno učenje in mednarodno sodelovanje ter komunikacijo;
  • podpirati učenje in uporabo medmrežnih tehnologij in jezikov;
  • pomagati z uresničevanjem listine Združenih narodov in njene deklaracije o človekovih pravicah.

Da bi dosegli cilje E@I sproža in podpira projekte za mednarodno sodelovanje mladih, organizira izobraževalne in kulturne prireditve, obvešča o pomenu in koristnosti mednarodne komunikacije brez omejitev.

Eno od ključnih področij dejavnosti organizacije so seminarji. Na teh seminarjih udeleženci vadijo in si pridobivajo izkušnje  kako na različne načine sodelovati s pomočjo uporabe spleta. Ob tem se izoblikujejo tudi novi aktivisti (aktivist: nekdo ki delovno, z dejanji sodeluje pri nečem). Med seminarji se organizacija E@I srečuje in tudi dopolnjuje z novimi sodelavci, nastajajo zamisli za nove projekte in aktivirajo se novi ljudje.

E@I je izvedla in še vedno vodi oziroma sodeluje pri različnih projektih (trenutno število je 23), katerih skupna značilnost je da so prosto uporabni (brezplačni za porabnike). Izmed bolj zvenečih (in pri nas znanih) so spletišče lernu! (spletišče za učenje esperanta, tudi v slovenskem jeziku), lingvo.info (osnovne informacije o evropskih jezikih), Speak and Learn (spletišče namenjeno predvsem študentom mednarodnih izmenjav Erazmus), Bonan Apetiton (spletišče namenjeno vegeterijancem in vegancem), Ridejo (zabavne strani – smešnice), Komputeko (prevajalci in pisci tekstov povezanih z računalništvom), Esperanto-aktuale (stran namenjena novinarjem in vsem ostalim zainteresiranim za esperanto) itn.

lernu

lingvo.info

bonan apetiton

ridejo


Peter Baláž

Peter Baláž

Peter Baláž, pri esperantistih znan kot Petro (rojen 8. oktobra 1979 v naselju Partizánske v nekdanji Češkoslovaški, današnji Slovaški), je esperantist založnik in urednik.

Leta 2012 je bil izbran kot »esperantist leta«.

Živi v svojem rojstnem kraju Partizánske, govori slovaško, češko, nemško, poljsko, rusko in angleško, kot tudi mednarodni jezik esperanto.

Po opravljenem poklicnem izobraževanju za gostinca na akademiji Hotelová Akademia Ľudovíta Wintera v Piešťany, je dve leti delal v Nemčiji in Avstriji.

Baláž je še posebej aktiven v mednarodnem esperantskem gibanju pri izobraževalnih projektih. Leta 2003 je soustanovil Slovaško esperantsko mladino (SKEJ) in bil njen predsednik pet let. Leta 2004 je bil izvoljen za podpredsednika slovaške esperantske federacije. Naslednje leto pa je postal koordinator ustanove E@I (“Izobraževanje na internetu”) ter član predsedstva Evropske esperantske unije (Europa Esperanto-Unio). Je nekdanji član uprave slovaške Wikimedie, od septembra 2012 je član njenega Revizijskega odbora. Leta 2003 je ustanovil založniško podjetje Espero, ki objavlja dela v esperantu.

Leta 2007 je vodil preizkus Slovanski študij esperanta (Slava Esperanto-Studado: SES). Prvotna zamisel, pri kateri je Peter sodeloval, je bila turneja, ki bi zajela več slovanskih držav. Na njej bi udeležencem nudili tečaje esperanta in jih seznanjali s slovansko kulturo. Toda naslednje leto je Peter spremenil zamisel in je naredil srečanje uporabnikov spletnega portala lernu!.

Dogodek so organizirali spletni portal lernu!, E@I (kot ponudnik spletnega portala lernu!) in Slovaška esperantska mladina. Ime je bilo spremenjeno v Poletni študij esperanta (Somera Esperanto studado), kratica pa je ostala SES. Poletni študij esperanta se odvija vsako leto, leta 2014 še dodatno v Rusiji. Peter je glavni organizator vseh poletnih šol.

Leta 2010 je E@I prevzela organizacijo konference o uporabi esperanta v znanosti in tehnologiji (KAEST) s Petrom kot glavnim organizatorjem.

Peter je tudi predsednik lokalnega kongresnega odbora Svetovnega esperantskega kongresa (Universala kongreso), ki bo naslednje leto v Nitri (Slovaška).

Vir: Wikipedia.