Spregovori! | Ekparolu!

Neuvrščeni

Nov projekt edukado.net Spregovori! Začel se bo v letu 2016. Cilji projekta: dati priložnost tistim, ki so se esperanta pred kratkim naučili, da uporabijo jezik in jih seznaniti s programi, tečaji in drugimi možnostmi, široka uporaba prostih esperantistov za izobraževanje začetnikov, ojačenje lokalnih društev in gibanja. Osnovna ideja: Na edukado.net bo narejena možnost, kjer se…

Read Article