Gospod predsednik, kaj pa esperanto?

Neuvrščeni

https://www.delo.si/mnenja/pisma/gospod-predsednik-kaj-pa-esperanto-308048.html Odgovor predsednika: Spoštovani gospod Janez Zadravec, sprejmite, prosim, izraze moje hvaležnosti za Vaše sicer kritično, a spodbudno in zelo prijazno pismo v zvezi z mojimi poslanicami tujim državnikom in njihovim narodom v 23 jezikih s sporočili solidarnosti in evropske enotnosti. (Gospod predsednik, kaj pa esperanto?, Delo, 13. maja, stran 7) V Vašem cenjenem prispevku odpirate…

Read Article

Pospeševalnik večjezičnosti

Neuvrščeni

Pospeševalnik večjezičnosti – projekt Erasmus+ za spodbujanje večjezičnosti otrok »Pospeševalnik večjezičnosti« je jezikovni tečaj, s pomočjo katerega bodo otroci hitreje obvladali tuji jezik in postali bolj samozavestni pri učenju jezikov. Projekt temelji na spoznanju, da učenje modelnega jezika (v našem primeru esperanta, omejenega na 300 najbolj pogostih morfemov) zelo pozitivno vpliva na jezikovne veščine otrok…

Read Article