60 let resolucije UNESCO o esperantu

Neuvrščeni

Izjava generalne konference UNESCO, Montevideo, 10. 12. 1954 Generalna skupščina, ki je razpravljala o poročilu Generalnega direktorja o mednarodni peticiji v prid esperantu, je seznanjena z rezultati doseženimi s pomočjo esperanta na področju mednarodnih intelektualnih odnosov in zbliževanju ljudstev sveta; priznava, da so ti rezultati v skladu s cilji in ideali organizacije UNESCO; ugotavlja, da…

Read Article