Pospeševalnik večjezičnosti

Neuvrščeni

Pospeševalnik večjezičnosti – projekt Erasmus+ za spodbujanje večjezičnosti otrok »Pospeševalnik večjezičnosti« je jezikovni tečaj, s pomočjo katerega bodo otroci hitreje obvladali tuji jezik in postali bolj samozavestni pri učenju jezikov. Projekt temelji na spoznanju, da učenje modelnega jezika (v našem primeru esperanta, omejenega na 300 najbolj pogostih morfemov) zelo pozitivno vpliva na jezikovne veščine otrok…

Read Article